Informacijski sustav visokih učilišta - ISVU

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
ISVU

Mirta Baranovic
1.11.2000.
31.12.2011.