SCOLLAm - "mobilizacija" kurikuluma

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
ZNA
SCOLLAm

doc. dr. sc. Ivica Boticki
1.9.2014.
1.9.2017.

Opis projekta

Znanstveno istraživanje u okviru projekta SCOLLAm nastoji utjecati na aktualni model poučavanja u hrvatskim školama, u kojem nastavnik predstavlja centar znanja, i u kojem se od učenika očekuje da se osloni isključivo na njega. U današnjem svjetu brzog razvoja digitalnih tehnologija i velike dostupnosti weba, djeca već od rane dobi koriste više različitih uređaja poput pametnih telefona, tablet-računala, prijenosnih računala i sl., te posjeduju vještine snalaženja u velikom broju informacija. Projektom se upravo nastoji iskoristiti motivaciju učenika kada su nove tehnologije u pitanju kako bi se osmislili novi i djeci bliski načini učenja i poučavanja.S obzirom na loše rezultate hrvatskih učenika na međunarodnim PISA testovima znanja, projekt će se osloniti na već postojeću višegodišnju suradnju s institutom National Institute of Education i osnovnom školom Nan Chiau Primary School is Singapura. Singapurski su učenici već godinama pri vrhu PISA ljestvice, pa je cilj ovakve suradnje izvršiti prijenos znanja u korištenju inovativnih tehnologija u nastavi, edukaciji nastavnika za takav rad te načinima širenja rezultata ovog znanstveno-istraživačkog projekta na više novih škola (tzv. skaliranje). Tako, primjerice, istraživači iz Singapura zagovaraju tezu u kojoj se učenje ne događa samo u školi, već i izvan škole gdje postaje relevantno za učenika (eng. seamless learning), pri čemu tehnologija može pružiti značajnu podršku učenicima i nastavnicima.

Ciljevi

Razvoj edukacijskog sustava s pripadnim modulima i digitalnim obrazovnim lekcijama za potporu suradničkom učenju uz korištenje tablet računala