Procesni model Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
PMUniZG

Prof. dr. sc. Josip Brumec, FOI
31.1.2012.
31.1.2013.

Opis projekta

Osnovni cilj ovog projekta je učiniti temeljne poslovne procese Sveučilišta u Zagrebu učinkovitijim i kvalitetnijim iz perspektive unutarnjih i vanjskih korisnika, te na taj način pridonijeti pokretanju Sveučilišta u odabranom strateškom smjeru. Klasična funkcijska organizacijska struktura, raznolikost u veličini, području i načinu djelovanja sastavnica Sveučilišta, nejednaka razvijenost informacijsko-komunikacijske infrastrukture i niska razina procesne zrelosti obilježja su koja upućuju na potrebu provedbe projekta modeliranja, analize i unapređenja poslovnih procesa Zagrebačkog sveučilišta.

U skladu sa ciljem projekta će se dokumentirati, modelirati i analizirati postojeći poslovni procesi na globalnoj razini, a jedan odabrani  proces biti će modeliran i analiziran na detaljnoj razini koja čini podlogu za razvoj softvera za potporu izvedbi tog procesa . Analiza procesa provest će se primjenom aktualnih metoda iz ovog područja. Rezultati analize koristit će se za razvoj modela poboljšanih poslovnih procesa te za izradu prijedloga uvođenja modernih informatičkih rješenja. Poboljšanje procesa će biti iskazano kroz smanjenje trajanja i opsega potrebnih resursa. Poboljšani poslovni proces bit će prikazan u skladu s BPMN ver. 2 normom i na taj način pripremljeni za kasnije automatizirano izvođenje i upravljanje na procesnom serveru Sveučilišta. Radi stvaranja pozitivnih stavova za uvođenje procesne organizacije identificirat će se i predložiti provedba manjih promjena procesa koje nisu vremenski i financijski zahtjevne, a mogu donijeti učinkovite rezultate (tako zvane „brze pobjede“).  Prijedlog uvođenja procesne arhitekture Sveučilišta i njegovih sastavnica obuhvatit će podatkovni i informacijski pogled na procese uz identifikaciju ključnih točaka koje bi u budućnosti trebalo podržati odgovarajućom informacijskom tehnologijom.

Projekt će se provesti kroz 6 faza: (1) priprema i pokretanje projekta; (2) razvoj repozitorija postojećih poslovnih procesa; (3) analiza postojećih poslovnih procesa; (4) prijedlog poboljšanja postojećih poslovnih procesa; (5) izrada repozitorija budućih poslovnih procesa i (6) priprema dokumentacije za implementaciju procesnog modela Sveučilišta. Svaka dionica projekta rezultirat će dokumentiranim i mjerljivim rezultatima prezentiranim u obliku izvještajne dokumentacije i modela poslovnih procesa u digitalnom obliku.

U skladu s predloženim opsegom projekta, planirano vrijeme trajanja projekta je 1 godina.  Projekt predlažu tri sastavnice Sveučilišta u čijem su nastavnom i znanstveno-istraživačkom fokusu područja koja čine osnovu ovog projekta.  Implementacija rezultata ovog projekta omogućit će realizaciju jednog od najvažnijih strateških ciljeva Zagrebačkog sveučilišta – snažniju integraciju sastavnica zbog postizanja sinergijskog efekta rasta efikasnosti i kvalitete. Standardizacija, transparentnost i informatizacija poslovnih procesa sastavnica osnova su za jačanje integrativnih funkcija Sveučilišta te je ovaj projekt u potpunosti usklađen sa ciljevima i vrijednosnim pokazateljima programa „Zajedno“.

Ciljevi

Predmet projekta je modeliranje, analiza i unapređenje ključnih poslovnih procesa Zagrebačkog sveučilišta i njegovih sastavnica te razvoj prijedloga za uvođenje procesne organizacijske strukture u uvjetima koje omogućuje primjena modernih informatičkih rješenja.  Glavni cilj projekta je modelirati postojeću procesnu arhitekturu Sveučilišta i njegovih sastavnica te predložiti poboljšanja koja će omogućiti standardizirano, transparentno, efikasno i kvalitetno poslovanje sastavnica, a time i Sveučilišta u cjelini, kao i efikasnije uvođenje informacijske infrastrukture. Glavni cilj je strukturiran u 5 pod-ciljeva:

C1:      Identificirati, dokumentirati i modelirati postojeće poslovne procese Sveučilišta i njegovih sastavnica na globalnoj razini i razviti repozitorij postojećih (AS-IS) poslovnih procesa.

C2:      Analizirati postojeće poslovne procese kako bi se identificirala najbolja poslovna praksa, utvrdile razlike, nedostaci i mogućnosti za standardizaciju i poboljšanje.

C3:      Predložiti poboljšanja i modelirati poboljšane, buduće (TO-BE) poslovne procese sastavnica i Sveučilišta na globalnoj razini.

C4:      Identificirati i predložiti informacijsku infrastrukturu za potporu budućim poslovnim procesima sastavnica i Sveučilišta te predložiti plan implementacije.

C5:      Detaljno modelirati i analizirati odabrani poslovni proces, predložiti poboljšanja,  razviti detaljni model poboljšanog poslovnog procesa i  izvedbeni, softverski prototip modela poboljšanog procesa.


Izvođači

Datoteke