Unaprjeđenje postupaka izgradnje informacijskih sustava

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
ZNA
ZP02
0036002
Krešimir Fertalj
1.1.2002.
1.1.2006.

Opis projekta

Cilj predloženog znanstvenog projekta je istraživanje, vrednovanje i definiranje metoda i računarskih postupaka te projektiranje i razvoj funkcionalnih prototipova CASE pomagala kojima će se unaprijediti projektiranje informacijskih sustava, osigurati učinkovito upravljanje projektima i upravljanje rizicima te automatizirati izrada i održavanje aplikacija.