Izvodljivost poslovnih informacijskih sustava

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
IPIS
2003-115
Krešimir Fertalj

31.12.2004.

Opis projekta

Projekt primjene informacijskh tehnologija IT 2003-115 - Izvodljivost poslovnih informacijskih sustava, proveden uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. 2003-04.   Projekt je nastavak istraživanja provedenog u projektu "Komparativna analiza programske potpore informacijskim sustavima u Hrvatskoj". Po završetku tog projekta izražen je interes dobavljača za procjenom njihovih sustava te korisnika za mišljenjem o sustavima koji nisu bili obuhvaćeni prvotnim istraživanjem.
 
IPIS je programski sustav koje dobavljačima omogućuje prezentaciju njihovih proizvoda. S druge strane, IPIS omogućuje korisnicima usporedbu i izbor proizvoda, tako da su po svojstvima i cijeni najprihvatljiviji specifičnom korisniku.
 
Osim toga, definirana su svojstva na temelju kojih naručitelji mogu odabrati za njih najprikladnijeg ili najpovoljnijeg dobavljača programskog proizvoda ili informatičke usluge. Također su definirana svojstva, vrednovanjem kojih razvojne ekipe mogu procijeniti održivost i rizik svojih projekata. Analiza stanja poslovne programske podrške koja se nudi u Hrvatskoj (viđenje dobavljača) te analiza poželjnih svojstava poslovne programske podrške (viđenje korisnika), provodi se respektivno vrednovanjem svojstava proizvoda, odnosno postavljanjem upita na poželjna svojstva. Na temelju definiranih kriterija, poželjnih svojstava te ponuđenih mogućnosti i podrške dobavljača može se odrediti stupanj korelacije između poželjnih i raspoloživih svojstava te općeniti težinski faktori za vrednovanje svojstava. Time sustav postaje baza znanja za odabir proizvoda i/ili dobavljača, odnosno ocjenu projekta informatizacije i ocjenu informacijskog sustava.

Ciljevi

Cilj projekta je stvaranje podloge za objektivan i računalom podržan odabir informacijskog sustava ili izvođača njegove izgradnje, ocjenu projekta informatizacije i ocjenu informacijskog sustava. Korisnicima i potencijalnim korisnicima u gospodarstvu i državnim institucijama dati odgovore na najčešće postavljana i zapravo ključna pitanja: "Za koga je zapravo što?", "Kupiti gotovo ili razvijati po mjeri" te "Što je potrebno te pod kojim uvjetima učiniti da bi projekt informatizacije uspio?".

Očekivani rezultat

Završni rezultat projekta su kriteriji za odabir programskog proizvoda, svojstva postojećih proizvoda, lista rizika te elementi za ocjenu projekta informatizacije i vrednovanje sustava. Završni proizvod je baza znanja za potporu odlučivanju pri vrednovanju programske podrške, dobavljača i projekata informatizacije.

Datoteke