Sustav za automatizirano upravljanje poslovnim procesima

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
SUSAP
2004-206
Krešimir Fertalj

6.12.2005.

Opis projekta

Sustav za automatizaciju poslovanja (SUSAP)  je rezultat rada na projektu primjene informacijskih tehnologija "Sustav za automatizirano upravljanje poslovnim procesima", provedenom uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2004/2005 (šifra projekta 2004-206).   U okviru projekta istražena su trenutno dostupna rješenja i algoritmi za distribuiranje informacija, procijenjena je funkcionalnost postojećih programskih rješenja te mogućnost njihove primjene na različite tipove organizacija i poslovnih procesa. Definiran je generički model za upravljanje poslovnim procesima i informacijskim tokovima te je sagrađen općeniti sustav za distribuciju informacija i upravljanje poslovnim procesima.   Sustav se sastoji od baze podataka, riznice dokumenata, web portala te aplikacija za definiranje poslovnih procesa i upravljanje dokumentima i porukama.   Za različita područja primjene strukturirane su potrebne informacije, definirani su protokoli ponašanja i radnih procedura te su predviđeni korisnički prilagodljivi predlošci. Ugrađene su funkcije za autorizirano upravljanje poslovnim aktivnostima i dokumentima uz ažurno praćenje statusa resursa. Razmjena podataka i obavješćivanje o promjenama automatizira se gdje god bude moguće. Administriranje sustava svedeno je na minimum, uz visoku razinu sigurnosti pristupa kontroliranog na individualnoj i grupnoj razini.

Ciljevi

Cilj projekta je razvoj univerzalnog programskog sustava za upravljanje poslovnim procesima. Sustav omogućuje opisivanje organizacije, definiranje radnih procedura te autorizirano upravljanje tokovima informacija i dokumenata putem Interneta/Intraneta.   Osnovno, općenito rješenje treba biti prilagodljivo različitim vrstama korisnika te primjenjivo na upravljanje standardnim administrativnim poslovima, upravljanje nastavnim aktivnostima i upravljanje projektima.

Očekivani rezultat

Napravljen je sustav koji se sastoji od baze podataka, riznice dokumenata, web portala te pratećih aplikacija za upravljanje protokom poslova, dokumentima i porukama. Ugrađeni su predlošci dokumenata i modeli radnih procedura te primjeri za različite primjene.   Ugrađene su sljedeće komponente i funkcije:

 • Uređivač protoka poslova,
 • Središnji sustav za upravljanje protokom poslova (eng. workflow engine),
 • Riznica sustava,
 • Korisničko sučelje,
 • Administrativno sučelje.

Oblikovani su i ugrađeni sljedeći predlošci protoka poslova:

 • Sekvenca,
 • Paralelno grananje,
 • Sinkronizacija,
 • Ekskluzivni odabir,
 • Jednostavno spajanje,
 • Višestruki izbor,
 • Sinkronizirano spajanje,
 • Višestruko spajanje,
 • Diskriminator,
 • Čekanje N od M,
 • Proizvoljni ciklusi,
 • Implicitni završetak,
 • Višestruke instance bez sinkronizacije,
 • Višestruke instance s unaprijed poznatim brojem instanci,
 • Višestruke instance s brojem instanci poznatim u trenutku izvođenja,
 • Višestruke instance s nepoznatim brojem instanci
 • Neposredni izbor,
 • Naizmjenično paralelno izvođenje.
 • Prekretnica.
Navedeni predlošci poznati su u teoriji već dulje vrijeme ali nisu u  potpunosti ugrađeni čak ni u komercijalne sustave za upravlja nje protokom poslova.   Definirani su algoritmi za provjeru ispravnosti poslovnog postupka, kao i njegovu raščlambu u format prikladan za pohranu u relacijskoj bazi podataka.   Napravljen je uređivač protoka poslova, koji omogućuje definiranje procesa korištenjem standardnih predložaka za upravljanje protokom poslova, definiranje nositelja aktivnosti te razmjenu podataka sa središnjom riznicom.   Riznica sustava omogućuje pohranu i upravljanje verzijama dokumenata podržanih standardnim paketima za podršku uredskom poslovanju (npr. MS Office datoteke) ali i generiranje korisnički definiranih formulara, za koje se na temelju XML sheme dokumenta generiraju zaslonske maske za ažuriranje podataka evidentiranih dokumentom. Razvijen je uređivač XML dokumenata koji se koristi za popunjavanje generičkih predložaka. Uređivač je dinamički prilagodljiv različitim shemama dokumenata.

Datoteke