Sustav za automatizaciju ažuriranja WWW stranica

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
AAWS
2000-145
Krešimir Fertalj

31.12.2001.

Opis projekta

Sustav za automatizaciju ažuriranja WWW stranica, projekt primjene informacijskh tehnologija proveden uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije  (2000-145), 2000/2001..   Često se na WWW stranicama nudi mogućnost učitavanja određenih datoteka (dokumenata). Ukoliko su to statičke WWW stranice, svaki puta kada se neka povezana datoteka doda ili izbriše mora se mijenjati sadržaj stranica koje imaju vezu na tu datoteku. Da bi se to izbjeglo, zamišljen je sustav koji bi na temelju trenutnih datoteka koje se nalaze na poslužitelju i na temelju definicija tipova i načina prikaza koji se nalaze u bazi podataka, automatski generirao obnovljeni sadržaj WWW stranica. Rezultat projekta bit će sustav koji će automatizirati proces ažuriranja WWW stranica. Sustav će  se sastojati od aktivnih WWW stranica, baze podataka, aplikacije za definiciju načina prikaza povezanih dokumenata, te predložaka koji definiraju izgled web stranica. Sustav će biti primjenjiv na svim WWW stranicama orijentiranima prvenstveno na prikaz dokumenata koji se nalaze na vlastitom poslužitelju. Takve WWW stranice susrećemo kod većine akademskih ustanova, te kod mnogih organizacija i poduzeća.

Ciljevi

Osnovni cilj projekta je razvoj sustava koji će omogućiti automatizaciju procesa ažuriranja Web stranica. Web stranice dinamički će se generirati na temelju unaprijed zadanih predložaka i načina prikaza pojedinih stavki, te na temelju trenutno aktuelnih dokumenata na poslužitelju. Ukoliko se s poslužitelja neki povezani dokument izbriše, preimenuje ili doda novi dokument poznatog tipa, ta promjena će se odmah očitovati na Web stranicama bez potrebe za dodatnom intervencijom. Izgled generiranih Web stranica bit će prilagodljiv, a sustav će se moći koristiti na različitim poslužiteljskim platformama.

Očekivani rezultat

Razvijena je aplikacija koja omogućuje automatizaciju procesa ažuriranja WWW stranica (AAWS). WWW stranice dinamički se generiraju na temelju unaprijed zadanih predložaka i načina prikaza pojedinih stavki te na temelju trenutno aktuelnih dokumenata. Uporaba aplikacije AAWS omogućuje voditeljima odjela, nastavnih predmeta i drugim ovlaštenim osobama jednostavan način održavanja i izgradnje WWW stranica koje pokrivaju njihov djelokrug rada. Aplikacija može pridonijeti i standardizaciji izgleda WWW stranica sličnog sadržaja što će korisnicima olakšati snalaženje na web poslužitelju. Rad s aplikacijom AAWS ne zahtijeva od osoba zaduženih za ažuriranje sadržaja poznavanje alata ni formata za izgradnju WWW stranica. Web stranice se mogu definirati preko grafičkog korisničkog sučelja, a sadržaj (definicija) stranice spremljen je u XML formatu. Stranica je podijeljena u module koji mogu biti različitih tipova. Sadržaj može dolaziti iz više izvora koji mogu biti korisnički uneseni podaci, podaci iz baze podataka i linkovi generirani na temelju datotečnih filtera. Sadržaj sjedišta (site) može se generirati ručno ili automatski. Kada se sjedište održava automatski, generator briše stranice koje su zastarjele, provjerava povezane datoteke, te generira stranice koje treba ažurirati. Aplikacija je prvenstveno namijenjen sjedištima koja sadrže dosta veza na dokumente na vlastitom poslužitelju. Automatsko ažuriranje Web stranica postiže se tako da aplikacija nadzire sadržaj lokalnih kazala, to jest kazala na osobnom računalu ili na lokalnoj mreži. Ukoliko se promijeni definicija (predložak) neke od stranica ili se promijeni sadržaj povezanih dokumenata (izmjenom, dodavanjem, preimenovanjem ili brisanjem dokumenta), generira se nova stranica na temelju prethodno pohranjenog obrasca, a zatim se obavlja prijenos stranica i s njih referenciranih dokumenata na Web poslužitelj. Automatizam ažuriranja može se parametrizirati pa se promjene mogu očitovati na web poslužitelju bez potrebe za dodatnom intervencijom. Aplikacija je u probnoj primjeni na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva, na kojem postoje različite nastavne i osobne stranice. Rad sa postojećim stranicama i stvarnim datotekama će, osim za testiranje sustava, poslužiti kao dokaz njegove uporabljivosti. Osim toga, na ovaj način nastoji se prikupiti mišljenje različitih korisnika, što će poslužiti pri finalnoj doradi, a može poslužiti i u svrhu prikupljanja zahtjeva za moguću dogradnju.

Izvođači