• Naslovna
  • Projekti
  • Komparativna analiza programske potpore informacijskim sustavima u Hrvatskoj

Komparativna analiza programske potpore informacijskim sustavima u Hrvatskoj

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
ERP
2000-146
Krešimir Fertalj

31.12.2001.

Opis projekta

"Komparativna analiza programske potpore informacijskim sustavima u Hrvatskoj", Projekt primjene informacijskh tehnologija proveden uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije (2000-146) 2000/2001.   Utvrdit će se koja rješenja su prisutna u Hrvatskoj, u klasi tzv. ERP programske podrške. Definirati će se lista svojstava relevantnih za korištenje te definirati metodologija vrednovanja relevantnih svojstava. ERP sustavi prisutni u Hrvatsko vrednovat će se s aspekta svojstava i mogućnosti, te u odnosu na ukupne troškove. Utvrdit će se pozicija domaćih rješenja u odnosu na strana rješenja. Gospodarstvu i državnim institucijama osigurati odgovore na pitanja: što mogu stvarno dobiti od rješenja na tržištu i na koje troškove treba računati te ukazati na neopravdane troškove. Napraviti će se prijedlog mjera razvojne politike u ovom području.
Analizirat će se sljedeća svojstva: sveobuhvatnost rješenja, integralnost, raspoloživost informacija, lakoća korištenja, brzina izvršenja tipičnih zadataka, sigurnosni elementi IS, ukupni troškovi sustava (cost of ownership), kadrovi i znanja potrebni za korištenje sustava, vrijeme potrebno za uvođenje u uporabu te odnos ukupnih performanci i troškova sustava.
Lista svojstava radit će se u suradnji s ponuđačima i/ili korisnicima ERP sustava, tako da sami mogu specificirati mogućnosti svojih rješenja. Međutim, istraživanje se obavlja sa stanovišta uporabne vrijednosti ERP programskih rješenja, bez obzira na način kako i uz pomoć čega su napravljena, koje metode razvoja su primijenjene itd. Drugim riječima, vrednovanje će se obaviti prvenstveno s aspekta korisnika, a ne projektanata, programera i sl. S tim u svezi, istraživači će izraditi općeniti popis poželjnih svojstava ERP sustava, zanemariti svojstva koja nisu relevantna sa stanovišta korištenja te vrednovati relevantna svojstva.

Ciljevi

Analizirati domaću i stranu Enterprise Resource Planning (ERP) programsku podršku prisutnu u Hrvatskoj i utvrditi: stvarni sadržaj koji se nudi u pojedinim rješenjima,
kakva ulaganja su potrebna i dovoljna,
koje teškoće se pojavljuju u ugradnji ovih rješenja,
kakvi efekti se mogu očekivati,
kakva je pozicija i koje su mogućnosti Hrvatske u ovom području. Gospodarstvu i državnim institucijama osigurati odgovore na pitanja: što mogu stvarno dobiti od rješenja na tržištu i na koje troškove, a naročito one neopravdane, treba računati. Napraviti prijedlog mjera razvojne politike u ovom području.

Očekivani rezultat

Stvorit će se temelj za racionalni izbor rješenja informacijskih sustava, te objektivizirati i olakšati donošenje odluka s tim u svezi. Izbor rješenja za informacijski sustav bit će mnogo lakši i s mnogo manje rizika. Omogućit će se materijalne uštede kroz izbjegavanje nepotrebno visokih ulaganja, te posljedica pogrešnih odluka. Utvrdit će se položaj domaćih rješenja u odnosu na prisutna strana rješenja, te dobiti osnova za definiranje razvojne politike u ovom području. Stvorit će se osnova za bolje projektiranje ERP programske podrške u Hrvatskoj. Rezultati projekta koristit će se i u nastavi, dodiplomskoj i postdiplomskoj.

Datoteke