Internet GIS

Vrsta
Kratica
Šifra
Voditelj
Početak
Završetak
INF
iGIS
2004-207
Krešimir Fertalj

5.12.2005.

Opis projekta

Sustav Internet GIS (IGIS)  je rezultat rada na projektu primjene informacijskih tehnologija "Internet GIS", provedenom uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2004/2005 (šifra projekta 2004-207).

Sustav omogućuje on-line uporabu sljedećih karata:

  •  državne granice (morske i kopnene), digitalizirane s karata mjerila 1:100000 
  •  kopnene vode (tekućice i stajaćice) 
  •  mreža izreza karata 1:100000, 1:200000, 1:50000, 1:25000 i HOK 1:5000 
  •  mreža MTB 1/1, 1/4, 1/64 
  •  mreža UTM 50x50, 10x10 
  •  geokodirana naseljena mjesta prema popisu stanovništva iz 1999
  •  prirodna potencijalna vegetacija i šumska područja
  •  prometnice: ceste, mostovi i željezničke pruge
  •  ostale karte, koje se odnose na ekološke, geološke i zemljopisne podatke.

Sve inicijalno ugrađene karte su u Gauss-Krüger projekciji, Besselov elipsoid, V zona.

Ugrađene su funkcije za interaktivnu obradu geokodiranih informacija, uvoz-izvoz informacija te sustav izvještavanja. Uz standardno pregledavanje i pretraživanje karata korisnik koji ima geokodiranu informaciju (točka, linija, poligon), unosi podatke a sustav generira kartu koja prikazuje zadani sadržaj. Osim toga, korisnik koristi kartu da bi geokodirao informaciju (točka, linija, poligon).

Prostorni pregled omogućuje odabir oblika površine za pretraživanje (pravokutnik, poligon, krug) uz opcionalno definiranje rubnog područja (prstena) unutar i izvan zadane površine. Pretraživanje je moguće na temelju Gauss-Krüger koordinata, prema mrežnim oznakama te po nazivu atributa. Od naprednih funkcija ugrađene su one za izračun zračne i stvarne udaljenosti između više točaka te površine unutar poligona.

Ciljevi

Cilj projekta je razvoj univerzalnog zemljopisnog informacijskog sustava zasnovanog na Internet tehnologiji. Sustav omogućuje pohranu, pregled, pretraživanje geokodiranih podataka pohranjenih u relacijsku bazu podataka te razmjenu ovih podataka. Napravljeno je osnovno, općenito rješenje,  koje je prilagodljivo različitim vrstama korisnika i primjene.

Očekivani rezultat

Završni proizvod je sustav baze podataka, web portala te pratećih aplikacija za obradu geokodiranih informacija. Sustav je javan i otvoren za dodavanje novih prostornih sadržaja. Osnovna inačica sustava predstavlja kartografski Web sustav koji ima državni obuhvat i prikazuje javno dostupne karte i podatke. Osim toga, predviđeno je programsko rješenje za zaštićenu uporabu specifičnih grupa davatelja geokodiranih podataka i njihovih korisnika.   Sustav sadrži podatke (karte) koji do sada nisu bili u dovoljnoj mjeri dostupni široj publici. Ugrađene funkcije omogućuju prikupljanje novih podataka ove vrste i obogaćivanje postojećih. Praćenjem pristupa podacima i njihovom analizom stekao bi se uvid u buduće potrebe. Korisnici sustava su fizičke i pravne osobe koje imaju potrebu za kartografskim prikazom svojih podataka i generiranjem georeferenci. Konkretne primjene su moguće u geodeziji, prometu i vezama, vojsci, policiji, poljoprivredi, šumarstvu, biologiji i drugim djelatnostima.   Budući da sustav nije proizvod državne uprave, u ovoj inačici ne može biti korišten u pravne svrhe. Programsko rješenje za zaštićenu uporabu specifičnih grupa davatelja geokodiranih podataka i njihovih korisnika uz dodatnu prilagodbu i nadogradnju uz izravno sponzorstvo konkretnog naručitelja može pružiti i ovu mogućnost.

Datoteke