Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_j
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Mirta Baranović (Predavanja)
 • Ivica Botički (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Dragan Jevtić (Predavanja)
 • Mario Krnić (Predavanja)
 • Mario Kušek (Predavanja)
 • Hrvoje Mlinarić (Predavanja)
 • Antonio Petošić (Predavanja)
 • Davor Petrinović (Predavanja)
 • Vedran Podobnik (Predavanja)
 • Zoran Skočir (Predavanja)
 • Lea Skorin-Kapov (Predavanja)
 • Mario Vražić (Predavanja)
 • Boris Vrdoljak (Predavanja)
 • Tomislav Burić (Predavanja)
 • Vladimir Čeperić ()
 • Goran Delač (Predavanja)
 • Mirjana Domazet-Lošo (Predavanja)
 • Hrvoje Hegeduš (Predavanja)
 • Alan Jović (Predavanja)
 • Zvonko Kostanjčar (Predavanja)
 • Igor Mekterović (Predavanja)
 • Josipa Pina Milišić (Predavanja)
 • Anamari Nakić (Predavanja)
 • Matko Orsag (Predavanja)
 • Predrag Pale (Predavanja)
 • Siniša Popović (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Marija Seder (Predavanja)
 • Marin Šilić (Predavanja)
 • Dejan Škvorc (Predavanja)
 • Jan Šnajder (Predavanja)
 • Mihaela Vranić (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Mario Brčić (Predavanja)
 • Ante Đerek ()
 • Marko Đurasević ()
 • Tomislav Petković (Predavanja)
 • Mirko Sužnjević (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)
 • Domagoj Vlah (Predavanja)
 • Marko Banek (Predavanja)
 • Damir Kalpić (Predavanja)
 • Mladen Vuković (Predavanja)