Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_g
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Andrea Aglić Aljinović (Predavanja)
 • Alen Bažant (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Nenad Debrecin (Predavanja)
 • Gordan Gledec (Predavanja)
 • Mislav Grgić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Dragan Jevtić (Predavanja)
 • Gordan Ježić (Predavanja)
 • Tomislav Kos (Predavanja)
 • Mario Kušek (Predavanja)
 • Maja Matijašević (Predavanja)
 • Željka Mihajlović (Predavanja)
 • Nikola Mišković (Predavanja)
 • Igor S. Pandžić (Predavanja)
 • Antonio Petošić (Predavanja)
 • Ivana Podnar Žarko (Predavanja)
 • Dina Šimunić (Predavanja)
 • Zvonimir Šipuš (Predavanja)
 • Gordan Šišul (Predavanja)
 • Zoran Skočir (Predavanja)
 • Boris Vrdoljak (Predavanja)
 • Vesna Županović (Predavanja)
 • Bruno Blašković (Predavanja)
 • Tomislav Burić (Predavanja)
 • Goran Delač (Predavanja)
 • Željko Ilić (Predavanja)
 • Miljenko Mikuc (Predavanja)
 • Damir Pintar (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Mirko Randić (Predavanja)
 • Marin Šilić (Predavanja)
 • Vlado Sruk (Predavanja)
 • Mihaela Vranić (Predavanja)
 • Jurica Babić (Predavanja)
 • Stjepan Groš (Predavanja)
 • Daniel Hofman (Predavanja)
 • Pavle Skočir (Predavanja)
 • Mirko Sužnjević (Predavanja)
 • Slaven Zakošek (Predavanja)
 • Nikola Bogunović (Predavanja)
 • Mladen Kos (Predavanja)
 • Ignac Lovrek (Predavanja)
 • Branko Mikac (Predavanja)
 • Saša Dešić (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)
 • Petra Posedel Šimović (Predavanja)