Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_e
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Adrijan Barić (Predavanja)
 • Vedran Bilas (Predavanja)
 • Stjepan Bogdan (Predavanja)
 • Mislav Grgić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Igor Lacković (Predavanja)
 • Sven Lončarić (Predavanja)
 • Mervan Pašić (Predavanja)
 • Davor Petrinović (Predavanja)
 • Damir Seršić (Predavanja)
 • Boris Vrdoljak (Predavanja)
 • Hrvoje Džapo (Predavanja)
 • Željko Ilić (Predavanja)
 • Miljenko Mikuc (Predavanja)
 • Siniša Popović (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Dario Bojanjac (Predavanja)
 • Tomislav Petković (Predavanja)
 • Ana Sović Kržić (Predavanja)
 • Neven Elezović (Predavanja)
 • Mile Šikić (Predavanja)