Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_d
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Željko Ban (Predavanja)
 • Martin Dadić (Predavanja)
 • Siniša Fajt (Predavanja)
 • Damir Ilić (Predavanja)
 • Igor Krois (Predavanja)
 • Ivan Leniček (Predavanja)
 • Ratko Magjarević (Predavanja)
 • Željko Štih (Predavanja)
 • Tomislav Suligoj (Predavanja)
 • Bojan Trkulja (Predavanja)
 • Mario Vražić (Predavanja)
 • Igor Erceg (Predavanja)
 • Vlado Sruk (Predavanja)
 • Stjepan Stipetić (Predavanja)
 • Krešimir Trontl (Predavanja)
 • Marina Bagić Babac (Predavanja)
 • Zlatko Hanić (Predavanja)
 • Martina Kutija (Predavanja)
 • Vinko Lešić (Predavanja)
 • Marinko Kovačić (Predavanja)
 • Tomislav Tomiša (Predavanja)