Završni rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

12.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_i
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Andrea Aglić Aljinović (Predavanja)
 • Mirta Baranović (Predavanja)
 • Danko Basch (Predavanja)
 • Stjepan Bogdan (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Neven Elezović (Predavanja)
 • Vlado Glavinić (Predavanja)
 • Marin Golub (Predavanja)
 • Domagoj Jakobović (Predavanja)
 • Dragan Jevtić (Predavanja)
 • Gordan Ježić (Predavanja)
 • Ivan Leniček (Predavanja)
 • Krešimir Malarić (Predavanja)
 • Roman Malarić (Predavanja)
 • Viktor Milardić (Predavanja)
 • Igor S. Pandžić (Predavanja)
 • Mario Osvin Pavčević (Predavanja)
 • Ivana Podnar Žarko (Predavanja)
 • Siniša Srbljić (Predavanja)
 • Ivica Botički (Predavanja)
 • Tomislav Burić (Predavanja)
 • Gordan Gledec (Predavanja)
 • Nikica Hlupić (Predavanja)
 • Tomislav Hrkać (Predavanja)
 • Saša Ilijić (Predavanja)
 • Zoran Kalafatić (Predavanja)
 • Josip Knezović (Predavanja)
 • Boris Milašinović (Predavanja)
 • Nikola Mišković (Predavanja)
 • Antonio Petošić (Predavanja)
 • Mirko Randić (Predavanja)
 • Jan Šnajder (Predavanja)
 • Vlado Sruk (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Marko Bosiljevac (Predavanja)
 • Vladimir Čeperić ()
 • Ante Đerek ()
 • Mirjana Domazet-Lošo (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)
 • Stjepan Groš (Predavanja)
 • Leonardo Jelenković (Predavanja)
 • Alan Jović (Predavanja)
 • Ivan Marković (Predavanja)
 • Matko Orsag (Predavanja)
 • Predrag Pale (Predavanja)
 • Tomislav Petković (Predavanja)
 • Damir Pintar (Predavanja)
 • Marija Seder (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)
 • Mihaela Vranić (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Miroslav Končar (Predavanja)