• Naslovna
  • Predmeti
  • Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1

Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Vedran Mornar, izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/lpiis1
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 4 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja. Napredne baze podataka: multimedijski sadržaji, XML za razmjenu podataka. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja. Objektno usmjereno projektiranje: izgradnja programa koristeći osnovne gradbene blokove za predočavanje objektivno usmjerene paradigme.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. (.), Lecture notes and recommended literature for the courses. Lecturers FER 2006,
  2. Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit, 3rd edition, Wiley

Izvođači