Napredni modeli i baze podataka

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, doc. dr. sc. Ljiljana Brkić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/nmbp
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3)
2 (Nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Cilj je ovog kolegija upoznati studente s najnovijim tehnologijama u području baza podataka i njihovom primjenom, kao što su objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka. Kolegij je usmjeren prema naprednim aplikacijama temeljenim na polustrukturiranim podacima te prostorno-vremenskim podacima.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Pramod J. Sadalage, Martin Fowler (2012.), NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison Wesley
  2. Eric Redmond, Jim R. Wilson (2012.), Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement, The Pragmatic Bookshelf
  3. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2002.), Database Management Systems, McGraw-Hill

Izvođači