Upravljanje podacima

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Damir Pintar, izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/uprpod_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 2)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Organizacija i obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Objektno - orijentirani i objektno-relacijski model podataka. Oblikovanje baze podataka. Dimenzijski model podataka. Polustrukturirani podaci. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Svojstva i arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Distribuirane baze podataka. Objektno-relacijske i objektno-orijentirane baze podataka. Prostorno-vremenska obrada podataka. Pretraživanje baze podataka i optimizacija upita. Web tehnologija i baze podataka. Distribuirana obrada podataka u Web okruženju. Integracija podataka. Skladištenje podataka. Oblikovanje skladišta podataka. Kvaliteta podataka. Proces izvlačenja, transformacije i učitavanja podataka. Poslovna inteligencija: OLAP analiza i primjena dubinske analize podataka. Studijski primjeri upravljanja podacima.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Z. Skočir, I. Matasić, B. Vrdoljak (2007.), Organizacija obrade podataka, MERKUR A.B.D., Zagreb
  2. Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014.), Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison‐Wesley
  3. Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons
  4. Marko Banek (2013.), Ontologije i Semantički Web, (interna skripta)

Izvođači

  • Zoran Skočir (Nositelj)
  • Boris Vrdoljak (Nositelj)
  • Damir Pintar (Nositelj)
  • Mihaela Vranić (Nositelj)
  • Luka Humski (Predavanja)