Upravljanje projektima

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željka Car
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/uprpro_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Definicija projekta. Discipline upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet, odgovornosti, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Alati za podršku upravljanju projektima. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. PMI (2008.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), PMI
  2. H. Kerzner (2006.), Project Management Case Studies, Willey
  3. R. K. Wysocki (2009.), Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme, Wiley

Izvođači