Zaštita i sigurnost informacijskih sustava

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Gordan Gledec, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zsis_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje s načelima informacijske sigurnosti, rizicima i prijetnjama informacijskim sustavima, metodama njihove zaštite, te postupcima za mjerenje, vrednovanje i certificiranje postignute razine informacijske sigurnosti. U cilju realizacije ovog sadržaja razmatraju se postupci i metode za ocjenu , upravljanje i nadzor rizika koji izazivaju povredu povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacijskih sustava. Posebno se razrađuju matematički modeli sigurnosti , te modeli sigurnosnog upravljanja i nadzora tokova procesa kao podloge za realizaciju sigurnosnih mehanizama. Značajni dio gradiva se posvećuje kriptografiji, kriptografskim protokolima, tehnikama i algoritmima. Razmatraju se zaštitni mehanizmi i sigurnosna arhitektura koja se odnosi na baze podataka, operacijske sustave, transakcijske sustave, višerazinske mreže računala i distribuirane baze podataka, te standardi, postupci izgradnje i vrednovanja povjerljivih sustava.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Charles P. Pfleger (1997.), Security in Computing, Prentice Hall
  2. Bruce Schneier (1996.), Applied Cryptography B. Schneier John Wiley & Sons 1996, John Wiley & Sons, Inc
  3. S. Castano, M.G. Fugini, G. Martella, P. Samarati (1995.), Database Security, ACM Press
  4. Harold F. Tipton, Micki Krause (2000.), Information Security Management Handbook, CRC Press LLC

Izvođači