Napredni algoritmi i strukture podataka

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić, doc. dr. sc. Mario Brčić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/nasp
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Strukture podataka: preskočne liste, samoorganizirajuće liste, rijetko popunjene tablice, uravnotežena stabla (rotacije u stablima, AVL stabla i crveno-crna stabla), višestruka stabla, B stabla, struktura Trie. Odabrane optimizacijske metode i algoritmi: dinamičko programiranje (problem naprtnjače), genetski algoritmi (bojanje grafova i problem trgovačkog putnika), osnove neuronskih mreža, linearno programiranje i simpleks algoritam. Operacije nad skupovima. Odabrani algoritmi nad grafovima: obilazak grafa, pretraživanje prvo u dubinu (DFS), pretraživanje prvo u širinu (BFS), najkraći putevi, detekcija ciklusa i povezanost, razapinjajuća stabla, Eulerovi grafovi, Hamiltonovi grafovi (problem trgovačkog putnika), uparivanje u grafovima. Protok u mrežama.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein (2009.), Introduction to algorithms, MIT Press
  2. Adam Drozdek (2004.), Data Structures and Algorithms in C++, Thomson Course Technology
  3. Simon Haykin (2009.), Neural Networks and Learning Machines, Prentice Hall
  4. D.Kalipć, V.Mornar (1996.), Operacijska istraživanja, Zues
  5. E.K.P. Chong, S.H.Żak (2008.), An Introduction to Optimization, Wiley Interscience

Izvođači