Operacijska istraživanja

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Vedran Mornar, doc. dr. sc. Marina Bagić Babac
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/opeist_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Povijest i razvoj operacijskih istraživanja. Izrada matematičkog modela. Linearno programiranje. Izrada modela linearnog programiranja. Grafičko rješenje i analiza osjetljivosti. Simpleksna metoda. Dualnost. Dualna simpleksna metoda. Višefazna proizvodnja. Poslovni aspekti planiranja proizvodnje. Uloga varijabilnih i fiksnih troškova, doprinos za pokriće fiksnih troškova. Problem smjese. Problem pridruživanja. Transportni problem. Algoritmi grananja. Mješovito-cjelobrojno programiranje, strategije rješavanja i primjene. Separabilno programiranje. Terminiranje proizvodnje. Mrežno planiranje. Optimiranje vođenja zaliha. Zamjena i odabir opreme. Dinamičko programiranje. Raspodjela investicija. Nelinearno programiranje metodom najstrmijeg porasta. Praktični rad: Rješavanje i analiza zadanih problemskih zadataka korištenjem gotovih programa.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. D. Kalpić, V. Mornar (1996.), Operacijska istraživanja, Zeus - DRIP, Zagreb
  2. A. Ravindran, D.T. Phillips, J.J. Solberg (1987.), Operations Research - Principles and Practice, John Wiley & Sons
  3. F.S. Hillier, G.J. Lieberman (1974.), Operations Research, Holden Day
  4. A. Kaufmann, R, Faure (1970.), Invitation a la recherche operationnelle, Dunod, Paris

Izvođači