Završni rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

12.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_j
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Mato Baotić (Predavanja)
 • Sead Berberović (Predavanja)
 • Martin Dadić (Predavanja)
 • Ivan Đurek ()
 • Siniša Fajt (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Silvio Hrabar (Predavanja)
 • Željko Jakopović (Predavanja)
 • Zdenko Kovačić (Predavanja)
 • Slavko Krajcar (Predavanja)
 • Igor Lacković (Predavanja)
 • Sven Lončarić (Predavanja)
 • Krešimir Malarić (Predavanja)
 • Roman Malarić (Predavanja)
 • Jadranko Matuško (Predavanja)
 • Viktor Milardić (Predavanja)
 • Hrvoje Mlinarić (Predavanja)
 • Ivica Pavić (Predavanja)
 • Damir Seršić (Predavanja)
 • Gordan Šišul (Predavanja)
 • Damir Sumina (Predavanja)
 • Viktor Šunde (Predavanja)
 • Željko Tomšić (Predavanja)
 • Bojan Trkulja (Predavanja)
 • Mario Vašak (Predavanja)
 • Mario Vražić (Predavanja)
 • Damir Žarko (Predavanja)
 • Vesna Županović (Predavanja)
 • Tomislav Capuder (Predavanja)
 • Saša Ilijić (Predavanja)
 • Marko Jurčević (Predavanja)
 • Marko Koričić (Predavanja)
 • Zvonko Kostanjčar (Predavanja)
 • Ivan Marković (Predavanja)
 • Miljenko Mikuc (Predavanja)
 • Boris Milašinović (Predavanja)
 • Matko Orsag (Predavanja)
 • Siniša Šadek (Predavanja)
 • Marija Seder (Predavanja)
 • Stjepan Stipetić (Predavanja)
 • Darko Vasić (Predavanja)
 • Ana Babić (Predavanja)
 • Marina Bagić Babac (Predavanja)
 • Šandor Ileš (Predavanja)
 • Martina Kutija (Predavanja)
 • Vinko Lešić (Predavanja)
 • Petar Mostarac (Predavanja)
 • Tamara Petrović (Predavanja)
 • Ana Sović Kržić (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)