Bioinformatics 1 (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mile Šikić, izv. prof. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/bio1_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 2)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Bioinformatika je grana znanosti koja usko povezuje biologiju i računarstvo, a ubrzano se razvijala zadnja dva desetljeća. Pojeftinjenje i sve veća dostupnost tehnologije sekvenciranja rezultirale su stvaranjem velikih skupova bioloških podataka. Veličina i posebnosti tih podataka motivirale su razvoj novih računalnih metoda koje bi omogućile njihovu pohranu, obradu, analizu i prikaz. U ovom predmetu naglasak će biti na računalnom pristupu analizi bioloških sljedova. Bit će izloženi algoritmi i alati za: poravnavanje bioloških sljedova, slaganje genoma i transkriptoma, pronalaženje gena te postupci za rekonstrukciju filogenetskog stabla.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. (.), Mile Sikic, Mirjana Domazet-Loso, Skripta iz bioinformatike,
  2. (.), N.C. Jones, P. J. Pevzner, An Introduction to Bioinformatics Algorithms,
  3. (.), D. Gusfield, Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology,

Izvođači