Bioinformatics 2 (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo, doc. dr. sc. Krešimir Križanović, prof. dr. sc. Mile Šikić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/bio2
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Najnovije obavijesti

Literatura

Izvođači