Advanced Algorithms and Data Structures (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
doc. dr. sc. Mario Brčić, doc. dr. sc. Marko Horvat
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/aaads
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Najnovije obavijesti

Literatura

Izvođači