Geoprostorne baze podataka (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mirta Baranović
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/gbp_a
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Sustavi za upravljanje bazama podataka. Geoprostorne baze podataka. Apstraktni geoprostorni tipovi podataka. Modeliranje geoprostornih podataka. Topološki koncepti. Model 9-presjeka (9-IM). Dimenzijski prošireni model (DE9-IM). Geometrijsko-topološki koncepti. Metrički prostor. Euklidovski prostor. Algebarska specifikacija apstraktnih tipova podataka. Prostorni referentni sustavi: geoid, referentni elipsoid, kartografska projekcija. Ograničenja i nedostaci relacijskog modela. Objektno-relacijski model. Korisnički definirani tipovi podataka. Objektne relacije. ISO/IEC SQL/Spatial. Rekurzivni upiti. Polustrukturirani model. Temeljni koncepti. GML. XQuery. Geometrijsko-topološki upiti. Prostorne indeksne strukture: četvorno stablo, 2D stablo, R stablo, R+ stablo. Paradigma velikih skupova podataka i MapReduce programski model. HiveQL: definiranje podataka, manipuliranja podacima, upiti, prostorne korisnički-definirane funkcije (UDF).

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. (.), Zdravko Galić (2006.), Geprostorne baze podataka, Golden Marketing - Tehnička knjiga,
  2. (.), M. Worboys, M. Duckham (2004.), GIS: A Computing Perspective, CRC Press,
  3. (.), E. Capriolo, D. Wampler and J. Rutherglen (2012.), Programming Hive, O'Reilly,

Izvođači