Razvoj programske potpore za web (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
doc. dr. sc. Ivana Bosnić, prof. dr. sc. Ivica Botički, izv. prof. dr. sc. Igor Čavrak, izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/web1
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 4)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnove web-arhitektura, protokola i standarda, te programiranje u jezicima HTML5, JavaScript i CSS. Studenti će naučiti osnovne koncepte i tehnologije razvoja programske potpore za web te će razumjeti obilježja i način rada protokola HTTP i kako ga programski koristi. Studenti će naučiti oblikovati i implementirati cjelovitu dinamičku web-aplikaciju koja uključuje klijentski i poslužiteljski dio te će moći identificirati i ocijeniti obilježja razvijenog rješenja.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Dean (2018.), Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript, Jones & Bartlett Learning
 2. David Flanagan (2020.), JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media
 3. Jennifer Robbins (2018.), Learning Web Design, "O'Reilly Media, Inc."

Izvođači

 • Ivana Bosnić (Nositelj)
 • Ivica Botički (Nositelj)
 • Igor Čavrak ()
 • Igor Mekterović (Nositelj)
 • Ivana Podnar Žarko (Nositelj)
 • Pavle Skočir (Predavanja)
 • Danijel Mlinarić (Vježbe)
 • Federico Matteo Benčić (Vježbe)
 • Ivan Kralj (Vježbe)
 • Katarina Mandarić (Vježbe)
 • Lovro Marković (Vježbe)
 • Ivo Vatavuk (Vježbe)
 • Dominik Ostroški (Vježbe)
 • Marijana Peti (Vježbe)