Bioinformatika 1 (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/bio1
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Najnovije obavijesti

Literatura

Izvođači