Završni rad (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

10.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_k
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Mato Baotić (Predavanja)
 • Mirta Baranović (Predavanja)
 • Stjepan Bogdan (Predavanja)
 • Ivica Botički (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Martin Dadić (Predavanja)
 • Krešimir Fertalj (Predavanja)
 • Gordan Gledec (Predavanja)
 • Marin Golub (Predavanja)
 • Mislav Grgić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Domagoj Jakobović (Predavanja)
 • Gordan Ježić (Predavanja)
 • Zdenko Kovačić (Predavanja)
 • Mario Krnić (Predavanja)
 • Mario Kušek (Predavanja)
 • Igor Lacković (Predavanja)
 • Sven Lončarić (Predavanja)
 • Ratko Magjarević (Predavanja)
 • Maja Matijašević (Predavanja)
 • Željka Mihajlović (Predavanja)
 • Nikola Mišković (Predavanja)
 • Hrvoje Mlinarić (Predavanja)
 • Vedran Mornar (Predavanja)
 • Igor S. Pandžić (Predavanja)
 • Davor Petrinović (Predavanja)
 • Ivana Podnar Žarko (Predavanja)
 • Vedran Podobnik (Predavanja)
 • Tomislav Pribanić (Predavanja)
 • Siniša Šegvić (Predavanja)
 • Damir Seršić (Predavanja)
 • Gordan Šišul (Predavanja)
 • Lea Skorin-Kapov (Predavanja)
 • Boris Vrdoljak (Predavanja)
 • Marko Bosiljevac (Predavanja)
 • Ljiljana Brkić (Predavanja)
 • Igor Čavrak ()
 • Vladimir Čeperić ()
 • Marko Čupić ()
 • Goran Delač (Predavanja)
 • Mirjana Domazet-Lošo (Predavanja)
 • Igor Erceg (Predavanja)
 • Tomislav Hrkać (Predavanja)
 • Željko Ilić (Predavanja)
 • Saša Ilijić (Predavanja)
 • Alan Jović (Predavanja)
 • Zoran Kalafatić (Predavanja)
 • Josip Knezović (Predavanja)
 • Zvonko Kostanjčar (Predavanja)
 • Ivan Marković (Predavanja)
 • Igor Mekterović (Predavanja)
 • Miljenko Mikuc (Predavanja)
 • Boris Milašinović (Predavanja)
 • Anamari Nakić (Predavanja)
 • Matko Orsag (Predavanja)
 • Predrag Pale (Predavanja)
 • Damir Pintar (Predavanja)
 • Siniša Popović (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Marija Seder (Predavanja)
 • Marin Šilić (Predavanja)
 • Dejan Škvorc (Predavanja)
 • Jan Šnajder (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Krešimir Trontl (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Martina Antonić (Predavanja)
 • Jurica Babić (Predavanja)
 • Marina Bagić Babac (Predavanja)
 • Dario Bojanjac (Predavanja)
 • Ivana Bosnić (Predavanja)
 • Mario Brčić (Predavanja)
 • Ante Đerek ()
 • Marko Đurasević ()
 • Stjepan Groš (Predavanja)
 • Daniel Hofman (Predavanja)
 • Marko Horvat (Predavanja)
 • Marko Horvat (Predavanja)
 • Leonardo Jelenković (Predavanja)
 • Krešimir Križanović (Predavanja)
 • Tomislav Petković (Predavanja)
 • Ana Sušac (Predavanja)
 • Mirko Sužnjević (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)
 • Slaven Zakošek (Predavanja)
 • Ana Žgaljić Keko (Predavanja)
 • Darko Huljenić (Predavanja)
 • Mile Šikić (Predavanja)