Upravljanje troškovima projekta (FER3)

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/utp
(Semestri: 1 ,2)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Ni jedna organizacija ne raspolaže neograničenim vremenom, financijskim sredstvima ili drugim resursima. Zbog toga se upravljanje troškovima koristi kako za procjenu koristi i troškova projekta u odnosu na druge potencijalne projekte tako i za nadziranje i kontrolu provedbe pokrenutog projekta. Predmet obuhvaća znanja iz područja procjene troškova, upravljanja troškovima te financiranja i izrade proračuna projekta. Dio predmeta koji obrađuje procjenu troškova pruža sveobuhvatan pregled postupaka procjene kao što primjerice su procjena analogijom, parametarska procjena i procjena s dna prema gore. Predmet zatim upoznaje s načelima i metodom upravljanja vrijednošću stvarno obavljenog posla (Earned Value Management), uključujući definiranje i uspostavljanje opsega projekta, vremenskog rasporeda i rasporeda troškova projekta usklađenih s očekivanjima menadžmenta i/ili naručitelja projekta. Predmet poučava kako uspostaviti realnu osnovicu i temeljem nje procijeniti izvršenje na kraju projekta, kako projekt održati unutar planiranog proračuna i rasporeda. Također, primjenu strategija za učinkovito praćenje, mjerenje i kontrolu troškova i vremenskog rasporeda te uspostavu standarda i metrike projekta za mjerenje uspjeha projekta i rezultata predviđanja. Konačno, dio predmeta koji se odnosi na izradu proračuna razmatra procese izrade proračuna, te nadzora i kontrole izvršenja proračuna. Također iznosi kratki pregled osnova računovodstva i financija.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Ursula Kuehn PMP, EVP (2010.), Integrated Cost and Schedule Control in Project Management, Berrett-Koehler Publishers
  2. Quentin W. Fleming, Joel M. Koppelman (2000.), Earned Value Project Management, Project Management Inst
  3. Harold Kerzner (2013.), Project Management, John Wiley & Sons

Izvođači