• Naslovna
  • Predmeti
  • Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje

Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željka Car, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/szsgvupdi
(Semestri: 1 ,3 ,5)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja projektima s naglaskom na istraživačke i znanstvene projekte te povezivanja dobrih praksi iz područja upravljanja opsegom i rizicima, planiranja i provođenja projekata s doktorskim istraživanjem. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okviri s naglaskom na ona područja koja su od velikog značaja za uspješnu provedbu doktorskog istraživanja. Studenti će kroz interaktivnu radionicu aktivno sudjelovati u timskom rješavanju problema različitih studijskih primjera projekata. Ideja je da vještina potakne doktorske studente učinkovitijem upravljanju i usmjeravanju aktivnosti u doktorskim istraživanjima.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Project Management Institute (2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute
  2. Project Management Institute (2011.), Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, Project Management Institute

Izvođači