Digitalno obrazovanje

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Ivica Botički, doc. dr. sc. Predrag Pale
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/digobr
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
()

Opis predmeta

U okviru predmeta Digitalno obrazovanje bit će dan pregled tehnologijom potpomognutog obrazovanja. Naglasak će biti stavljen na tehnologije koje daju potporu učenicima i nastavnicima u obrazovnom procesu te tehnologije koje unaprjeđuju učenje te potencijalno dovode do boljih rezultata na ispitima ili doprinose izgradnji vještina poput suradničkog rada ili kritičkog mišljenja. Uz inženjersko znanje potrebno za razvoj takvih tehnologija, uporabljivost programske potpore za obrazovanje, te evaluacija učinkovitosti obrazovnih rješenja nužne su komponente u postizanju eko-sustava modernog digitalnog obrazovanja.

Najnovije obavijesti

Literatura

    Izvođači