Sigurnost računarstva u oblaku

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/sruo
(Semestri: 1 ,2)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Računarstvo u oblaku postaje dominantnim načinom korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Okružje računarstva u oblaku uz tradicionalno poznate izazove poslovne primjene IKT, zahtijeva od poslovnog korisnika odgovore na nova i brojna specifična pitanja s ekonomskog, organizacijskog, pravnog, fiskalnog, tehnološkog i posebice sigurnosnog motrišta. Važno je da se studenti upoznaju sa specifičnostima računarstva u oblaku da bi spremni, djelotvorno i učinkovito sudjelovali u rješavanju sigurnosnih izazova pri manipuliranju poslovnim podacima u višezakupničkom dispergiranom okružju - u oblaku putem Interenta dostupnih pohrambenih i obradbenih resursa koje istovremeno dijeli i koristi ogroman broj nepoznatih zakupaca-korisnika. Glavne teme predmeta uključuju specifičnosti okružja računarstva u oblaku, posebice u pogledu sigurnosti i zaštite poslovne imovine i interesa kupaca. Regulativa UN-a, NATO pakta, Europske Unije i Republike Hrvatske daljnje su relevantne teme koje određuju okvire za planiranje i uskladu djelovanja na razini mikroekonomske jedinice. Različitosti precepcija sigurnosti kupaca i profesionalaca iz područja informacijske sigurnosti daljnja su tema čija razrada zasigurno doprinosi uspješnoj međusobnoj komunikaciji i razumijevanju te uspješnoj primjeni sigurnosnih mjera. Izolacija zakupčevih podataka, zakupčevoga radnoga prostora, zakupčevih performansi i raspoloživosti te zakupčevih specifičnih prilgodaba i proširenja poslovne logike važna su tema informacijske sigurnosti inherentna okružju računarstva u oblaku. Strukturirani pristup sigurnosnim područjima računarstva u oblaku, potrebi standardizacije i upoznavanja postojećih certifikacijskih standarda, prethode temi modela i razina provedbe sigurnosnih mjera. Završna tema sigurnosnih izazova uslijed sazrijevanja okružja računarstva u oblaku naglašava potrebu stalnoga osobnog razvoja i usavršavanja stručnjaka informacijske sigurnosti.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Vacca J.R. (2016.), Cloud Computing Security: Foundations and Challenges, CRC Press
  2. Winkler V. (2011.), Securing the Cloud: Cloud Computer Security Techniques and Tactics, Syngress

Izvođači