Upravljanje sigurnosnim rizicima

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/usr
(Semestri: 1 ,2)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Predmet razmatra pitanja informacijske sigurnosti kao upravljačkog procesa kojemu je cilj osigurati poslovne procese i njihov kontinuitet te informacijsku imovinu poslovnog subjekta. Nekoliko je tema koje se u sklopu kolegija analiziraju: pitanje potrebnih investicija u sigurnost, način postizanja željene razine sigurnosti te konkretna ugradnja sigurnosne strategije. Sadržaj se odnosi na usporednu analizu komercijalno raspoloživih alata za upravljanje rizikom, te kriterija koji se tiču izbora metodološke podrške problemu procjene rizika. Dodatno se pojašnjava i način njihove primjene u kontekstu gospodarstva i javnog sektora.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Evan Wheeler (2011.), Security Risk Management, Elsevier
  2. Julian Talbot, Miles Jakeman (2011.), Security Risk Management Body of Knowledge, John Wiley & Sons

Izvođači