Kvantitativne metode upravljanja rizicima

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
dr. sc. Zoran Bohaček, prof. dr. sc. Vedran Mornar
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/kmur_a
(Semestri: 2 ,4)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Računalom podržana kvantitativna procjena rizika, kreditni skoring, primjena skoring metodologije u upravljanju bankovnim računima i njeno proširenje na druga područja kao npr. osiguranje ili Internet, na području analize i predviđanja interakcija posjetitelja. Primjena neuronskih mreža u otkrivanju sumnjivih transakcija u kartičnom poslovanju. Tehnička analiza podataka na financijskim tržištima i njihova upotreba u cilju povećanja profita kod trgovanja dionicama i sirovinama. Širi osvrt na novija polja primjene analitike za bolje donošenje odluka i koncept "Big Data".

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Edward M. Lewis (1994.), An Introduction to Credit Scoring,
  2. Robert J. Schalkoff (1997.), Artificial Neural Networks, McGraw-Hill
  3. Steven Achelis (2000.), Technical Analysis from A to Z, 2nd Edition, McGraw Hill Professional
  4. Larry E. Rosenberger, John Nash (2009.), The Deciding Factor, John Wiley & Sons
  5. Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier (2013.), Big Data, Houghton Mifflin Harcourt

Izvođači