Oblikovanje sustava za e-učenje

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Ivica Botički
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/osze_a
(Semestri: 1 ,3)
()

Opis predmeta

Sustavi e-učenja: definicija, funkcionalnost, sudionici, objekti učenja, norme, arhitektura. Vrste sustava e-učenja: sinkroni i asinkroni. Inteligentni tutorski sustavi: prikaz znanja, ontologije, područno znanje, scenariji učenja i poučavanja, modeliranje učenika, sučelje sudionika. Hipermedijske autorske ljuske i alati za oblikovanje inteligentnih tutorskih sustava: +quot;on-site+quot; i Web temeljena. Problem 2-sigma i pedagogijska paradigma sustava e-učenja. Vrednovanje u sustavima e-učenja.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. (.), Murray, S. Blessing, S. Ainsworth: Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.,
  2. (.), F. O'Neil, Jr., R. S. Perez: Technology Applications in Education - A Learning View, Lawrence Erlbaum Ass. Publishers, Mahwab, NJ, 2003.,
  3. (.), Stankov: Suvremena informacijska tehnologija u nastavi, Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, interna skripta, Split, siječanj 2005. www.pmfst.hr/~stankov/pregled_fpmz.htm,

Izvođači