Operacijska istraživanja

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Vedran Mornar, doc. dr. sc. Marina Bagić Babac
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/opeist_c
(Semestri: 2 ,4)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Donošenje investicijskih odluka. Opći linearni program. Revidirana simpleksna metoda. Postupci s rijetko punjenim matricama. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Skaliranje podataka, numeričke tolerancije i pogreške. Analiza osjetljivosti. Proširenja linearnog programiranja. Problem rezanja. Višekriterijsko programiranje. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Vremensko raspoređivanje. Upravljanje lancima opskrbe.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. David A. Kendrick, Ardy J. Stoutjesdijk (1979.), The planning of industrial investment programs, Johns Hopkins Univ Pr
  2. Bruce A. Murtagh (1981.), Advanced linear programming,
  3. Damir Kalpić, Vedran Mornar (1996.), Operacijska istraživanja, DRIP, Zagreb
  4. Michael H. Hugos (2010.), Essentials of Supply Chain Management, John Wiley & Sons

Izvođači