Računalom podržano obrazovanje

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Ivica Botički, prof. dr. sc. Nataša Hoić - Božić
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/rpo
(Semestri: 1 ,3)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Predmet pokriva istraživačko područje računalom podržanog obrazovanja i osnovni cilj mu je upoznati studente s novim računainim tehnologijama koje se mogu koristiti u suvremenom obrazovanju za učenje i poučavanje, uz kratki pregled pedagoških i metodičkih teorija i principa neophodnih za uspješnu realizaciju e-obrazovanja. Predmetom se obrađuju teorije učenja njihov značaj za razvijanje tehnologija i okolina za e-obrazovanje, suradničko učenje i problemsko učenje podržano računalima, procjena znanja pomoću računala, korištenje coursewarea, personalizirane okoline za učenje, društveno umrežavanje, učenje pomoću računalnih igri, mobilno učenje. Daje se pregled sustava za učenje na organizacijskoj i tehnološkoj razini s posebnim naglaskom na otvorene obrazovne resurse (OER), prilagodljive sustave za učenje, sustave za učenje temeljene na webu te mobilne komunikacijske sustave za učenje. Polaznici predmeta biti će osposobljeni za implementaciju i evaluaciju okolina za e-učenje.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. L R Gay, Geoffrey E Mills, Peter Airasian (2015.), Educational Research, Pearson Education (Us)
  2. Curtis J. Bonk (2009.), The World Is Open: How Web Technology ls Revolutionizing Education, John Wiley & Sons
  3. Jonathan Bergmann, Aaron Sams (2012.), Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, International Society for Technology in Education

Izvođači