Algoritmi u bioinformatici

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
dr. sc. Strahil Ristov
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/aub_a
(Semestri: 1 ,3)
()

Opis predmeta

Osnovni pojmovi o biološkim sekvencama. Točno sekvencijalno pretraživanje nizova. Boyer-Moore algoritam. Pretraživanje nizova indeksiranjem. Sufiksno stablo. Sufiksna tabela. Približno pretraživanje nizova. Udaljenosti među nizovima. Dinamičko programiranje. Globalno i lokalno poravnanje. Razmaci, težine, matrice supstitucije. Višestruko poravnanje, profili, porodice. Algoritmi primijenjeni u programima za pretraživanje bioloških baza FASTA, BLAST, GBLAST, BLAT. Problemi u sekvenciranju genoma.

Najnovije obavijesti

Literatura

    Izvođači