Računalna forenzika

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
doc. dr. sc. Predrag Pale
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/racfor
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
2 (Nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente s postupcima prikupljanja i rukovanja digitalnim tragovima za potrebe istrage i pravnih postupaka. Sadržaj predmeta obuhvaća forenziku medija za pohranu podataka, mrežnu forenziku, memorijsku forenziku, forenziku digitalnih dokumenata, tehnike prikupljanja, analize i upravljanja digitalnim tragovima. Studenti će se upoznati s hardverskim i softverskim alatima koji pomažu forenzičaru u postupku prikupljanja digitalnih tragova.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002.), Computer Forensics, Addison-Wesley Professional
  2. Eoghan Casey (2011.), Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press
  3. Cory Altheide, Harlan Carvey (2011.), Digital Forensics with Open Source Tools, Elsevier
  4. Sherri Davidoff, Jonathan Ham (2012.), Network Forensics, Prentice Hall

Izvođači