Računalna forenzika

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
doc. dr. sc. Predrag Pale
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/racfor
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
2 (Nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente s postupcima prikupljanja i rukovanja digitalnim tragovima za potrebe istrage i pravnih postupaka. Sadržaj predmeta obuhvaća forenziku medija za pohranu podataka, mrežnu forenziku, memorijsku forenziku, forenziku digitalnih dokumenata, tehnike prikupljanja, analize i upravljanja digitalnim tragovima. Studenti će se upoznati s hardverskim i softverskim alatima koji pomažu forenzičaru u postupku prikupljanja digitalnih tragova.

Najnovije obavijesti

Literatura

Izvođači

  • Predrag Pale (Nositelj)
  • Juraj Petrović (Predavanja, Vježbe)
  • Žad Deljkić (Vježbe)
  • Kristian Skračić (Vježbe)