Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Ivica Botički
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/raupjc
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 3 ,5)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente sa svijetom modernog razvoja softvera koristeći programski jezik C#. Studenti će upoznati svijet aplikacija počevši od njihovih tipova i osnova programiranja. U prvom dijelu će se dijelu posebna pažnja posvetiti načinima pohrane i dohvata podataka s naglaskom na specifičnosti Microsoftovih tehnologija. Drugi će dio biti namijenjen upoznavanju poslužiteljskog (eng. backend) dijela aplikacije kroz web servise i njima pripadne tehnologije (AJAX, SignalR, Web API i sl.). Treći će se dio baviti načinima implementacije klijentskog dijela aplikacije (eng. frontend) kroz prizmu različitih klijentskih tehnologija (HTML-a, JavaScripta i XAML-a). Posljednji će dio biti posvećen smještaju aplikacija i najnovijoj paradigmi računalstva u oblaku.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. John Sharp (2014.), Microsoft Visual C# 2013 Step by Step, Microsoft Press
  2. Andrew Troelsen (2012.), Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, APress

Izvođači