Tehnologije elektroničkog poslovanja

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Zoran Skočir, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Damir Pintar, izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/tep_b
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
0 (Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Osnovni koncepti elektroničkog poslovanja: definicije pojmova, područje i tipovi elektroničkog poslovanja. Povijesni pregled razvoja elektroničkog poslovanja. Standard EDI. Uloga Interneta u elektroničkom poslovanju. ebXML koncept elektroničkog poslovanja. Ontologija poslovnih modela. Modeliranje i automatizacija poslovnih procesa. Poslovni dokumenti i poslovna komunikacija. Uloga standardiziranih poslovnih registara. Elementi i princip korištenja otvorenih tehnologija u elektroničkom poslovanju (Java, XML, SOAP, BPEL, Web usluge). Sigurnost elektroničkog poslovanja. Primjena poslovne inteligencije u elektroničkom poslovanju. Studijski primjeri implementacije elektroničkog poslovanja.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Gary Schneider (2012.), Electronic Commerce, Course Technology, Inc.
  2. Bill Ballad, Tricia Ballad, Erin Banks (2010.), Access Control, Authentication, and Public Key Infrastructure, Jones & Bartlett Publishers
  3. Robert Petrunić; Bojan Ždrnja; Branko Spasojević; Krunoslav Antoliš (2011.), Sigurnost elektroničkog poslovanja, Algebra d.o.o.
  4. Rick Sweeney (2010.), Achieving Service-Oriented Architecture, John Wiley & Sons

Izvođači

  • Zoran Skočir (Nositelj)
  • Boris Vrdoljak (Nositelj)
  • Damir Pintar (Nositelj)
  • Mihaela Vranić (Nositelj)
  • Luka Humski (Predavanja, Vježbe)