Objektno orijentirano programiranje

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mario Kušek, izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić, izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović, doc. dr. sc. Marko Čupić
5.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/oopj
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 3)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Uvod. Osnovna načela objektno orijentiranog programiranja i oblikovanja. Modeliranje. Ponovna iskoristivost koda. Programski okviri za razvoj programa. Programski jezik Java. Java kao strojno neovisna platforma. Alati za programiranje. Rad iz komandne linije.Konvencije pisanja koda. Reorganizacija programa. Apstrakcija. Enkapsulacija. Klase i objekti. Statički članovi. Modifikatori vidljivosti. Konstruktori. Veze između klasa. Upravljanje memorijom i sakupljači smeća. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Apstraktne klase. Sučelja. Uvod u oblikovne obrasce. Iznimke. Datoteke i tokovi. Kolekcije. Općeniti algoritmi nad kolekcijama. Jednostavni i složeni komparatori. Generici. Višedretvenost i višedretvene aplikacije. Događaji. Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem. Jednostavne i složene grafičke komponente. Razvoj vlastitih grafičkih komponenti. Testiranje programa. Analiza performansi programa. Optimizacija programa.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jim Conallen, Kelli A. Houston (2007.), Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition), Addison-Wesley
 2. Bruce Eckel (2006.), Thinking in Java (4th Edition), Prentice-Hall
 3. Marko Čupić (2007.), Materijali za Java tečaj, FER
 4. Kent Beck (2006.), Test-Driven Development, By Example, Addison-Wesley
 5. Walter Savitch, Kenrick Mock (2012.), Absolute Java, Student Value Edition (5th Edition), Addison-Wesley

Izvođači

 • Mario Kušek (Nositelj)
 • Krešimir Pripužić (Nositelj)
 • Boris Milašinović (Nositelj)
 • Marko Čupić ()
 • Mirko Randić (Predavanja)
 • Jurica Babić (Vježbe)
 • Tomislav Jagušt (Vježbe)
 • Marko Pavelić (Vježbe)
 • Dario Pevec (Vježbe)
 • Darko Štriga (Vježbe)
 • Petar Krivić (Vježbe)
 • Hrvoje Vdović (Vježbe)