• Naslovna
  • Predmeti
  • Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje vremenom

Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje vremenom

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, Prof. dr. sc. Damir Žarko
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/szsgvuv
(Semestri: 2)
()

Opis predmeta

Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja vremenom s naglaskom na dobre prakse pri postavljanju osobnih dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva, određivanja prioriteta i organiziranju dnevnih zadataka u službi dugoročnih ciljeva. Također će biti obrađeni pojmovi intelektualne znatiželje, motivacije, samoregulirajućeg učenja i odugovlačenja. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okvir iz područja upravljanja vremenom s naglaskom na one teme koja su od značaja za uspješnu provedbu doktorskog studija. Studenti će kroz individualni rad, grupni rad i diskusiju aktivno sudjelovati u timskom osvještavanju neučinkovitog ponašanja što se tiče upravljanja vremenom i osmišljavanju promjene takvo ponašanja. Ideja je da vještina pomogne doktorskim studentima u učinkovitijem definiranju i provođenju ciljeva i aktivnosti na doktorskom studiju i u svakodnevnom životu.

Najnovije obavijesti

Literatura

    Izvođači