Operacijska istraživanja

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
Prof. dr. sc. Vedran Mornar
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/opeist_c
(Semestri: 2)
()

Opis predmeta

Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Donošenje investicijskih odluka. Opći linearni program. Revidirana simpleksna metoda. Postupci s rijetko punjenim matricama. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Skaliranje podataka, numeričke tolerancije i pogreške. Analiza osjetljivosti. Proširenja linearnog programiranja. Problem rezanja. Višekriterijsko programiranje. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Vremensko raspoređivanje. Upravljanje lancima opskrbe.

Najnovije obavijesti

Literatura

    Izvođači