Primjena numeričkih postupaka

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
Izv. prof. dr. sc. Nikica Hlupić, Doc. dr. sc. Boris Milašinović
6.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/pnp_a
(Semestri: 2)
()

Opis predmeta

Prikladnost problema rješavanju analitičkim ili numeričkim postupkom. Norme prikaza realnih brojeva u računalu i njihova preciznost. Pogreške odsjecanja, zaokruživanja, mjerenja, prenošenja. Neusklađenost preciznosti i točnosti broja. Programska potpora: Mathematica, MathCad. Algoritmi i postupci efikasnog rješavanja sustava nelinearnih jednadžbi, izbor parametara kod numeričkog deriviranja i integriranja. Algoritmi i programske realizacije numeričkog rješavanja. Primjeri primjene u praksi.

Najnovije obavijesti

Literatura

    Izvođači