Bioinformatika

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mile Šikić, doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/bio
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 1 ,3), (Semestri: 1)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Bioinformatika je grana znanosti koja usko povezuje biologiju i računarstvo, a ubrzano se razvijala zadnja dva desetljeća. Pojeftinjenje i sve veća dostupnost tehnologije sekvenciranja rezultirale su stvaranjem velikih skupova bioloških podataka. Veličina i posebnosti tih podataka motivirale su razvoj novih računalnih metoda koje bi omogućile njihovu pohranu, obradu, analizu i prikaz. U ovom predmetu naglasak će biti na računalnom pristupu analizi bioloških slijedova. Bit će izloženi algoritmi i alati za: poravnavanje bioloških slijedova, slaganje genoma i transkriptoma, pronalaženje gena te postupci za rekonstrukciju filogenetskog stabla.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. D. Gusfield (1997.), Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology, Cambridge University Press
  2. N.C. Jones, P. J. Pevzner (2004.), An Introduction to Bioinformatics Algorithms, MIT Press
  3. R. C. Deonier, S. Tavaré, M. S. Waterman (2010.), Computational Genome Analysis: An Introduction, Springer
  4. M. Zvelebil, J. O. Baum (2007.), Understanding Bioinformatics, Garland Science
  5. J. Pevsner (2009.), Bioinformatics and Functional Genomics, 2nd Edition, Wiley-Blackwell

Izvođači