Semantički web

Opis

U ožujku 1989. godine, Tim Berners-Lee, fizičar sa Švicarskog instituta CERN predložio je novu internetsku uslugu, koja bi omogućavala jednostavniji prijenos i pregled informacija, a nastala bi spajanjem nekoliko do tada poznatih tehnologija, kao što su TCP, sustav domenskih imena te HyperText. Uslugu je nazvao World Wide Web i nepunih 15 godina kasnije za to je od Engleske kraljice primio vitešku titulu. 


Web je definitivno promijenio sliku svijeta koji poznajemo, postao je najznačajnija internetska usluga, toliko popularnija od ostalih, da ga velika većina korisnika poistovjećuje sa samim Internetom. No, Berners-Lee nije nakon stvaranja Weba nastavio živjeti na lovorikama, nego je krenuo smišljati načine kako ga poboljšati i što je moguće bolje iskoristiti njegov potencijal. Tako je 1997. godine nastala ideja Semantičkog Weba, mreže podataka u kojoj su podaci tako opisani i međusobno povezani da omogućavaju računalima njihovu jednostavnu obradu, integriranje i pretraživanje. U Semantičkom Webu se brišu granice između pojedinih Web aplikacija i Web siteova, cijeli Web postaje ogromna baza podataka, globalni i javno dostupni repozitorij znanja, koje računala mogu interpretirati i na temelju njega donositi zaključke. 

Sa Semantičkim Webom na ZPR-u se možete susresti već na drugoj godini studija, na preddiplomskom Seminaru, nakon toga na kolegiju Napredni modeli i baze podataka na diplomskom studiju, kao i kroz Diplomski seminar i Projekt, u drugom, odnosno petom semestru diplomskog studija. Naučiti ćete osnove tehnologija koje stoje u pozadini Semantičkog Weba, primijeniti ćete stečena znanja u praksi, bilo kroz izradu novog repozitorija podataka ili Web aplikacije koja koristi neki postojeći semantički izvor, te tako i svojim radom pomoći u stvaranju  Weba budućnosti.

Isprobajte našu SPARQL pristupnu točku ovdje: http://zpr.fer.hr:3030/
ili  korak po korak naučite osnove SPARQL upitnog jezika, kroz pripremljene upute.

Datoteke