Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
vcard foaf profile

Doc. dr. sc. Krešimir Križanović, dipl. ing.

Docent

Životopis

Krešimir Križanović rođen je 15. srpnja 1976.g. u Zagrebu, Republika Hrvatska. U Vrbovcu je završio osnovnu školu i pohađao prva dva razreda matematičke gimnazije. Nakon završenog drugog razreda srednje škole, upisao je treći razred Međunarodne mature (International Baccalaureate) u sklopu zagrebačke XV. gimnazije. Srednju je školu završio 1994. i iste je godine upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva. Diplomski rad s naglaskom na znanstveno istraživački rad na temu „Raspoznavanje tipova terena iz satelitskih snimaka više spektralnih područja“ obranio je 23.11.1999.g. i diplomirao s izvrsnim uspjehom.
Nakon završenog fakulteta zaposlio se u tvrtki Pelsys u Zagrebu gdje je radio godinu dana. Od prosinca 2000. zaposlen je na Zavodu za primjenjenu matematiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. U travnju 2001. postaje znanstveni novak.
22. prosinca 2005. obranio je magistarski rad na temu „Cjelobrojno programiranje pri nekim problemima raspoređivanja“. 14. veljače 2013. obranio je doktorski rad na temu "Prostorno vremensko proširenje sustava za upravljanje tokovima podataka".
Tijekom svoj rada na Zavodu za primjenjenu matematiku sudjelovao je u izradi Informacijskog sustava visokih učilišta i u držanju nastave na kolegijima: Primjena računala, Programiranje, Algoritmi i strukture podataka te Uvod u baze podataka. Također je sudjelovao u nastavi na kolegiju Programiranje na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Naobrazba

  • 1994. završio XV gimnaziju u Zagrebu
  • 1999. diplomirao na FER-u s naglaskom na istraživački rad
  • 2006. završen poslijediplomski magistarski studij na FER-u.
  • 2013. završen poslijediplomski doktorski studij na FER-u

Interesi

  • JAVA
  • Baze podataka
  • GIS

Zaposlenja

  • 6.12.1999. - 6.12.2000. C++ Programer, Pelsys d.o.o.
  • 6.12.2000. - danas, znanstveni novak na FER-u

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)