Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
dalibor.krleza@fer.hr
6129-951
451
D-263 ( Karta )
vcard foaf profile

Dr. sc. Dalibor Krleža

Vodeći istraživač

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)